Manjith Kainickara | Ducks | Black-bellied Whistling Duck
Black-bellied Whistling Duck

Black-bellied Whistling Duck